Стартиране на собствен бизнес в сектор „Туризъм“

Модул 2: Нормативна уредба в сферата на туризма

Въведение

Въпреки че юридическата материя и юридическите казуси са много специфични и всеобхватни, поради което не са сред любимите теми на предприемачите, за всеки, който е решил да стартира бизнес в сектор „Туризъм“ е препоръчително да има базови познания за основните понятия в тази сфера и да познава добре специфичните изисквания (регистрационни, разрешителни, лицензионни и други) за осъществяването на икономическа дейност в сектора.

Затова този модул е посветен на нормативната уредба /национална и европейска/, касаеща основните въпроси, свързани със стартирането и развитието на бизнес в сферата на туризма. Важно е да отбележим, че към туристическото право освен Закона за туризма и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове, имат отношение и други закони и европейски директиви, регулиращи определени аспекти на туризма и туристическите отношения.

Туристическо сдружение каварна ви помага да се подготвите за стартиране на вашия бизнес

Модула "Нормативна уредба в сферата на туризма: Съдържа следните 5 урока:

Урок 1. Видове нормативни актове.

Урок 2. Туроператорска и турагентска дейност.

Урок 3. Организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена.

Урок 4. Хотелиерство и ресторантьорство

Урок 5. Категоризиране на туристически обекти

Модула може да свалите от тук.

Модул 3: Финансиране на стартиращ бизнес в сферата на туризма (Prev Lesson)
Назад към Стартиране на собствен бизнес в сектор „Туризъм“