„Внедряване на иновации в сектор "Туризъм" и свързаните с него сектори

Модул 3: Стратегически план за развитие на по-иновативни и специализирани форми на туризъм, насочен към преживяванията

Модула 3: Стратегически план за развитие на по-иновативни и специализирани форми на туризъм, насочен към преживяванията е разделен на следните уроци:

туристическо сдружение каварна планиране море цонко цонев обучения

Урок 1. Същност и възникване на туризма на преживяванията.

Урок 2. Профил на туристите, търсещи преживявания.

Целия модул може да свалите от тук.

Влезте в профила си за да имате достъп теста
Модул 2: Иновационен процес и иновационна политика (Prev Lesson)
Назад към „Внедряване на иновации в сектор „Туризъм“ и свързаните с него сектори