Прилагане на информационните и комуникационните технологии в сектор "Туризъм“

Модул 3: Онлайн маркетинговите изследвания в международен мащаб и България

Въведение

Провеждането на интернет базирани маркетингови изследвания в международен мащаб през последните години успява да се доближи по популярност и разпространение до класическите методи за събиране на информация за пазара и потребителите.

Наблюдава се тенденция на повишаване на търсенето на този вид изследвания от самите потребители. Големите компании за маркетингови проучвания все по-често прибягват до възможностите, които предлагат онлайн маркетинговите проучвания (ОМИ), водени най-вече от стремежа си да намалят своите разходи и да предложат по-високо качество на клиентите си.

Модула "Онлайн маркетинговите изследвания в международен мащаб и България" включва:

Урок 1. Ключови характеристики на Интегрираната Онлайн Система за Маркетингови Проучвания в туризма.

Урок 2. Видове онлайн маркетингови проучвания.

Урок 3. Онлайн панели

Целия модул може да свалите от тук.

Влезте в профила си за да имате достъп теста
Модул 1: Основи на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в туризма (Prev Lesson)
(Next Lesson) Модул 2: Управлението на взаимоотношенията с клиенти
Назад към Прилагане на информационните и комуникационните технологии в сектор „Туризъм“