Прилагане на информационните и комуникационните технологии в сектор "Туризъм“

Модул 2: Управлението на взаимоотношенията с клиенти

Въведение

CRM (Customer Relationship Management) системите са едни от най-добрите помощници на съвременния бизнес за увеличаване на финансовите резултати. CRM е бизнес стратегия, комбинирана с аналитичен метод и подплатена със софтуерна система, която цели увеличаване, дефиниране и запазване на клиенти. За да стане обаче печеливша дадена бизнес стратегия, то тя трябва да се интегрира правилно на всички нива на дружеството или компанията, като на служителите им бъде даден достъп до определена база с информация и възможност за използване с останалите информационни и комуникационни канали на фирмата. Основните цели на системите на взаимоотношения с клиентите е да бъдат намерени, привлечени и спечелени нови клиенти и да се запазят лоялните клиенти на фирмата.

Терминът Customer Relationship Management или CRM e познат в бизнеса като „управление на взаимоотношенията с клиенти” . Той се отнася до процесите в една компания, свързани с управление на контактите с нейните клиенти. Управлението на взаимоотношенията с клиентите не е само технология, а и стратегия за ориентация към клиента. Софтуер от тип CRM се използва, за да подпомага тези процеси и съхранява детайлна информация за настоящите и потенциални клиенти, която може да бъде достъпна от служители в различни отдели като отдел продажби, маркетинг, обслужване на клиенти, професионално развитие, човешки ресурси и други.

Модула "Управлението на взаимоотношенията с клиенти" включва уроците:

Урок 1. Какво представлява „CRM“ системата и защо е жизнено необходима за предприемача в туризма?

Урок 2. Принципи и изисквания към функционирането на CRM, Класификация на CRM и Електронни CRM системи.

Урок 3. CRM системите на световния и българския софтуерен пазар. Проблеми и перспективи при внедряването на CRM системите в туризма.

Целия модул може да свалите от тук.

Модул 3: Онлайн маркетинговите изследвания в международен мащаб и България (Prev Lesson)
Назад към Прилагане на информационните и комуникационните технологии в сектор „Туризъм“