Прилагане на информационните и комуникационните технологии в сектор "Туризъм“

Модул 1: Основи на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в туризма

Въведение

Възникването и развитието на интернет доведе до радикални и непрекъснати промени в туристическата индустрия. Динамичното развитие на електронният туризъм продължава. През последните 30 години, туристическата индустрия е повлияна от три големи тласъка в развитието на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), а именно:

  • Компютърната резервационна система (КРС) през 70-те годдини;
  • Глобалната дистрибуционна система (ГДС)през 80-те и
  • Интернет от средата на 90-те години насам.

Развитието на ИКТ във времето оказва сериозно влияние върху всички посредници в тази индустрия – паралелно се развиват както премахването на посреднически дейности, така и създаването на нови такива.

туристическо сдружение каварна туризъм шабла каварна балчик

ИКТ позволяват на фирмите, предлагащи туристически услуги да контактуват директно с клиентите си, което създава огромен натиск върху традиционните посредници, като туристическите агенции и туроператорите. Степента на игнориране на тези посредници варира значително в различните подсектори. Примерно в сферата на настаняването този ефект е по-незначителен, докато браншове като транспортният сектор и най-вече авиационната индустрия са значително засегнати от това елиминиране на посредници.

Модула "Основи на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в туризма" съдържа уроците:

Урок 1. Възможности на ИКТ като комуникация.

Урок 2. Интернет посредници

Урок 3. Онлайн туристически информационни центрове.

Урок 4. SEO оптимизация на Вашата уеб страница.

Целия модул може да свалите от тук.

(Next Lesson) Модул 3: Онлайн маркетинговите изследвания в международен мащаб и България
Назад към Прилагане на информационните и комуникационните технологии в сектор „Туризъм“