„Внедряване на иновации в сектор "Туризъм" и свързаните с него сектори

Модул 2: Иновационен процес и иновационна политика

Модула "Иновационен процес и иновационна политика" е разделен на следните уроци:

Туристическо сдружение каварна ви предлага обучения

Урок 1. Генериране на иновативни идеи.

Урок 2. Подбор и оценка на иновативни идеи.

Урок 3. Комерсиализация на избраната иновативна идея.

Целия модул може да свалите от тук.

Модул 1: Въведение в иновациите (Prev Lesson)
(Next Lesson) Модул 3: Стратегически план за развитие на по-иновативни и специализирани форми на туризъм, насочен към преживяванията
Назад към „Внедряване на иновации в сектор „Туризъм“ и свързаните с него сектори