е-Обучения

Условия за ползване на е-Обученията

За да имате достъп до безплатните обучения е необходимо да се регистрирате. Тази регистрация ще ви даде възможност да получите сертефикат след успешно полагане на изпитите след модулите.

Търсене на е-Обучения