[rev_slider onepage]

Етапи на проекта „Насърчаване на предприемачеството в сектор „Туризъм“...

Дейност 1

Разработване на Стратегия за внедряване на иновации в сектор „Туризъм“ и свързаните с него сектори на територията на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“, включително представяне на примери за добри национални и международни практики.

Дейност 2

Разработване на Наръчник на предприемача в сектор "Туризъм" и 3 пакета с обучителни материали. 

Дейност 3

Разработване на интернет страница с интегрирана онлайн платформа за провеждане на дистанционни обучения.

Дейност 4

Организиране и провеждане на конкурс на тема „Иновативни, креативни и предприемчиви“ с номинации в следните категории: Млад предприемач; Иновативна бизнес идея, реализирана на територията на "Шабла-Каварна-Балчик"; Най-успешно събитие за популяризиране на региона, организирано от представители на публичния или неправителствения сектор на територията на „Шабла-Каварна-Балчик; 

Дейност 5

Организиране и провеждане на конференция на тема „Насърчаване на предприемачеството в сектор "Туризъм" на територията на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ чрез внедряването на иновации и ИКТ

Предстоящи събития