За сдружението

Проект „Насърчаване на предприемачеството в сектор „Туризъм“ и свързаните с него сектори чрез иновативен трансфер на знания и умения в областта на предприемачеството, въвеждането на иновации и прилагането на информационни и комуникационни технологии“

Туризмът дава важен и нарастващ принос към икономическия растеж на рибарската област Шабла-Каварна-Балчик и е една от сферите с най-голям потенциал за развитие в региона, предвид богатството на природни дадености и обекти с национално и международно културно и историческо наследство. Туристическият бизнес на територията на рибарската област дава една от най-добрите възможности за създаване на доходи и заетост.

Туристическо сдружение "Каварна"

Туристическо сдружение „Каварна“ е регистрирано през месец март 2012 г. като неправителствена организация, осъществяваща дейности в областта на туризма. Правният статут на организацията е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Цели на сдружението

Една от основните цели, залегнала и в устава на сдружението, за чието постигане ще допринесе настоящият проект, е обединяване на местните и предприемачески инициативи в рамките на Община Каварна като туристически район за преодоляване на проблемите с фрагментирането и „локализма” на развитието на продукта, маркетинговата и рекламната дейност и ограничеността на ресурсите на отделните фирми и местни общности.

Основна дейност на туристическо сдружение „Каварна“ е популизиране и реклама на дестинацията "Община Каварна", участие в туристически изложения и борси, подпомагане на местния бизнес, извършване на маркетингови проучвания и други. Ежегодно сдружението участва в организирането и провеждането на редица национални културни, спортни и други мероприятия, свързаните с популяризирането на туризма.

kavarna-peizaj-tursistichesko-drujestvo

Доказателство за успешното реализиране на дейността на Сдружението е полученият по време на международната туристическа борса „Ваканция и СПА експо” 2015 г. златен приз "Сдружение, фактор в българския туризъм за 2014 г.“

Нашата стратегия

Средносрочната и дългосрочна стратегия на туристическо сдружение „Каварна“ е насочена към подпомагането на регионалната и териториално диференцирана политика за развитието на туристическата индрустрия, насърчаване на предприемаческите инициативи и привличане на външни инвеститори. За изпълнението на своята стратегия Сдружението е участвало като водеща организация и партнъор в редица инциативи и мероприятия, както и в изпълнението на национални и международни проекти, насочени към развитието на туризма.

Инициативи, мероприятия и проекти

В периода 2012 г.-2015 г. туристическо сдружение „Каварна“ изпълни или участва в изпълнението на следните инициативи, мероприятия и проекти:

  • През 2012 г. Туристическо сдружение „Каварна“ бе официален партньор на Община Каварна и един от основните спонсори на VІ национален фестивал за старинна музика, песен и танц ”STRAVAGANZA”.
  • През 2013 г. Туристическо сдружение „Каварна” осъществи своя първи проект „Здравей Черно море” под № BG12/A1.1/386/R3, финансиран от Националния център „Европейски младежки програми и инициативи” по програма „Младежда в действие”.
  • През 2013 г. Туристическо сдружение „Каварна” беше одобрено като бенефициент по Оперативна програма за развитие на сектор “РИБАРСТВО” при Местна инициативна рибарска група “ШАБЛА–КАВАРНА-БАЛЧИК”-МЯРКА със своя проект BG MIRG SH-K-B/2-2.2 „Защита на околната среда в рибарските области, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и архитектурно наследство”.
  • През май 2014 година Туристическо сдружение „Каварна” бе избрано от Европейската комисия за местен координатор на дестинацията „Община Каварна” и взе участие в тестването на Европейската система за индикатори за устойчиво управление на туристическите дестинации (ЕТИС) към към Европейската Комисия;
  • През септември 2014 година Туристическо сдружение „Каварна” осъществи проекта „Полет над Добруджа” под № 2014-1-BG01-КА105 – 000616. Проектът бе финансиран от Националната агенция за Р.България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС)-Образователна мобилност за граждани.
  • През месец октомври 2014 г. Туристическо Сдружение „Каварна“ беше одобрено като бенефициет по по Оперативна програма за развитие на сектор “РИБАРСТВО” при Местна инициативна рибарска група “ШАБЛА–КАВАРНА-БАЛЧИК”-МЯРКА със своя проект с вх. № SH-K-B/1-1.1-013 „Обучения в сферата на туристическите услуги за преквалификация и повишаване на квалификацията. Дейностите по проекта включват провеждане на курсове за професия сервитъор-барман, хотелиер, готвач и отпечатани 3 вида брошури, практически насочени към професиите.
  • Туристическо сдружение „Каварна“ бе сред основните спонсори и оказа подкрепа на КСТ „Флорета“ в организирането на Купа БЪЛГАРИЯ и XVI Открит турнир по спортни танци за КУПА ROTARY CLUB КАВАРНА 2012, който се проведе на 09 Юни 2012 г.
  • Сдружението бе сред спонсорите и на Международния турнир по спортни танци „Kavarna open – 2014“, който се проведе в Каварна на 14-ти и 15-ти юни 2014 г. и бе организиран от Община Каварна, WDSF, БФС Танци, и СКТ „Флорета“.
  • Туристическо сдружение „Каварна“ инициира и прави периодични дарения за даровити деца от община Каварна;
  • Сдружението спонсорира дейността на Спортен клуб по хандбал „Калиакра”.

 

[dt_sc_about /]